Fika ahafahana manangom-bola

2017, napetraka ny tanjona oe hanangona vola, hitsitsy vola kokoa mba hitsinjovana ny vodiandro mierika… ho tanora mahay miary…Tapitra ihany ity ny volana aprily 2017, tsy misy ariary voaangona…

Ampy izay!

Ireto no fika ahafanao mitsitsy vola manomboka izao.

  1. Raha mbola tsy nanao izany, dia manokafa aingana  compte épargne, dia manaova virement permanent any amin’ny compte io, izay vola tena ilaina isam-bolana ihany ajanona ao amin’ny compte courant. Raha mbola tsy misy anton’asa maharitra dia boatin-drakotra atao
  1. Eny, fantako sady tsapak0 fa tinao handramana ilay resto vaovao be hitanao tamin’ny facebook fa mijanona kely aloha dia eritrereto ny zavatra rehetra azonao atao amin’ny vola tsy laninao amin’ny hanina? (sady amin’izay koa tsy mihamatavy). Mandeha resto indray mandeha isakin’ny erinandro kosa efa ampy e!
  1. Ah, dia rehefa hivoaka koa, dia manamboara cocktail alcoolisé maison kely aloha… fika iray tsy handadim-bola be e 😉 (indrindra rehefa manao kajy enao oe ilay bouteille tequila 12 .000Ar lasa 12.000ar ny shot rehefa any amin’ny pub/boite)
  2. Fika faharoa rehefa hivoaka koa, ajanony any antrano ny carte fa tonga dia izay espèce eritreretinao ho lanina no ento… « dia ahoana raha misy imprévus hoy ianao, asio fahana ny finday dia antsoy ilay olon atokisana fa hanavotra
  3. Fika faha5: ajanony ilay abonnement any amin’ny gym fa efa fantatra hoe tsy ho any akory ianao raha tsy indray mandeha ao anatin’ny iray volana. Raha tena vonona dia mivoaha eo antokotany miazakazaha rehefa maraina, manaova dimbazaha, rehefa vitanao izay dia vonona tena hanao abonnement gym ianao izay

Ny tena fototra dia oe mieritrereitra tsara aloha izay vao mamoka vola, fa tsy manao kapotsaka be dia 0Ar rehefa tonga ny farany volana. Fifehezantena kely isan’andro dia mahahangona misimisy rehefa tonga ny farany taona.

RDV 2018 ary ahitana oe nahavita tahiry tokoa ve ny kalakely 😉

Share Button

Be the first to comment

Leave a Reply